İzmir Tarihi serimiz vasıtasıyla İzmir ve çevresinde meydana gelmiş olayları tarihi şahsiyetlerin şahitlikleri eşliğinde gün yüzüne çıkarmayı, farklı bakış açılarıyla yansıtmak suretiyle toplum hafızasını tazelemeyi amaçlıyoruz.

Yakında…

Kitap Adı: Osmanlı ve Tunus Arşiv Belgeleriyle İzmir-Tunus İlişkileri (19. YY)
Yazarı: Ahmet Gedik
Konusu: Eser, 19.yy’da o zamanki Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde olan Tunus ile karşılıklı göçlerle gelişen köklü tarihi ilişkileri ve etkileşimleri incelemeyi, Tunus’ta Osmanlı-Türk medeniyetinin izlerini sürmeyi, özellikle İzmir ile bu bölge arasındaki güçlü ilişkilerin her iki ülkede devam eden izlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Kitap Adı: İngiliz Belgelerinde İzmir ve Türkiye
Yazarı: Engin Berber
Konusu: Eser, İngiliz belgelerinde 1918-1921 yıllarını odağına alan bir çalışmayla 1. Dünya Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na geçiş sürecinde İzmir’e ışık tutmaktadır.
Kitap Adı: Vatikan Gizli Arşivlerinde İzmir
Yazarı: Rinaldo Marmara
Konusu: İzmir konulu çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve tarih araştırmaları alanında kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere, İzmir’in kültürel ve tarihi zenginliğinin farklı kaynaklardan yapılacak çalışmalarla çok yönlü olarak ortaya konulmasını sağlamak amacıyla, Vatikan Arşivleri’nde 1850-1900 yılları arasındaki 50 yıllık döneme ilişkin belgelerden İzmir ile ilgili olanların incelenmesine, sınıflandırılmasına ve içeriklerine göre kataloglanmasına ilişkin bir çalışmadır.