İzmir’in Kültür İnsanları serisinde İzmir’de doğmuş veya yaşamış, ortaya koyduğu eserler vasıtasıyla ülkeye ve dünyaya hizmeti dokunmuş insanlarımızın hayat hikâyelerini konu edineceğiz.