İsmail Hakkı İzmirli

İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları kapsamında İzmir’in Kültür İnsanları serisinin ilk kitabı “İsmail Hakkı İzmirli-Şahitlikler, Polemikler, Tenkitler” okuyucusuna kavuştu. 1869 yılında İzmir, İkiçeşmelik’te dünyaya gelen İsmail Hakkı Beğ ülkemizde İslam Felsefesi Tarihi’nin kurucusu kabul edilmektedir.  Kitapta İsmail Hakkı İzmirli’nin hayatı, eserleri ve görüşleri Türk Tarih Kurumu eski Başkanlarından Prof. Dr. Ali Birinci tarafından kaleme alındı. Araştırmacı-Yazar Yusuf Turan Günaydın ise İsmail Hakkı İzmirli hakkında yayımlanan yazıları ve Ahmet Ateş ve Peyami Safa ile ilmî alanda yaptığı polemikleri iyi bir literatür taramasıyla ve açıklamalarla yayıma hazırladı. “İsmail Hakkı İzmirli-Şahitlikler, Polemikler, Tenkitler” kitabı vasıtasıyla İzmir’in kültür hayatımıza kazandırdığı bu kıymetli ilim insanının yeniden kültür hayatımıza tanıtılmasını ve eserleri üzerine yapılacak yeni çalışmalara ışık tutmayı amaçlıyoruz.