İzmir’de yüzyıllar boyunca gelişen kültür ikliminin izlerini şehrin her köşesinde görmek mümkündür. Eski çağlardan itibaren cazibe merkezi halini alıp farklı coğrafyalardan insanları misafir etmesi sayesindedir ki İzmir’de parlak bir kültürel hayat ortaya çıkmıştır. Bir liman şehri olan İzmir’in ticaret hayatının çok canlı oluşu da kültürel gelişmeyi hızlandırmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları aracılığıyla kültürel mirasın izlerini sürerken güzel ve iyinin ayrıntıda gizli olduğunun şuuruna vararak zaman tünelinde kaybolan tarihin nostaljisini yapmaktan ziyade yüzyıllar içinde oluşan bu çok boyutlu medeniyetin bize açtığı fırsat penceresini değerlendirmeyi amaçlıyoruz.