Osmanlı Dönemi
İzmir Plan ve Haritaları

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin başkent İstanbul’dan sonra ikinci büyük ticaret merkezi olan İzmir’in bu süreçte geçirdiği dönüşümü plan ve haritalar eşliğinde bizlere sunan kitapta, bu dönemde hazırlanmış plan ve haritalar ilk kez bir araya getirilmiştir.