Osmanlı Dönemi’nde
İzmir’de Bir Cemaat

İzmir’de Alman İzleri

1752-1922 yılları arasında İzmir Alman toplumunun yaşantısına ışık tutan kitap, İzmir’in ve ülkemizin yoğun ekonomik ve kültürel ilişki içerisinde olduğu Almanya ile ilgili olmasının yanı sıra, Alman toplumunun İzmir’de bulunuşunun 18. yüzyıl ortalarına uzanıyor olduğunu ortaya koyması açısından ayrıca değerlidir.