Manzaram İzmir

Bilgi ve belge niteliği taşıyan fotoğraf arşivlerini, çağdaş fotoğraf sanatçılarının eserleriyle harmanlayan bu özenli yayınla, şehir fotoğraflarından oluşan albüm geleneğine günümüzden özgün bir katkı sunulmuştur.

Kitabın temasını oluşturan İzmir’in dününe ve bugününe ait fotoğrafları iki kapaklı, çift yönlü özel tasarımıyla bir araya getirilmiştir. Ancak sanal ortamda iki ayrı yayın olarak sunulmaktadır.